Valikko

Tietoa leivästä

Hyvän leivän ystävä

 

Käytettävissäsi on nyt viides päivitetty painos Viljasta leiväksi -tietopaketistamme. Tieto-osa ja diat ovat monipuolistuneet mm. uuden teknologian, ravitsemustiedon sekä lakisäädösten osalta. Uudistettu diasarja sisältää yhteensä 69 diaa, jotka on jaettu 6 alaryhmään. Tieto-osaa voi hyödyntää itsenäisesti tai diasarjan tukena. Tieto-osasta löytyy kuhunkin aiheeseen liittyviä taustamateriaaleja ja taulukoita. Sivujen taulukoista saa tarvittaessa helposti lisädioja.

Toivomme tietopaketista ja diasarjasta olevan käyttäjilleen paljon hyötyä ja iloa!