Valikko

Leipätiedotus

Leipätiedotuksen välipalakampanja "Haukkaa välillä"

 

Terveelliselle välipalatarjonnalle on kouluissa kysyntää. Sekä nuoret, opettajat että kouluravintoloiden esimiehet arvostavat koulun välipalamyyntiä ja kokevat sen tärkeäksi.  Maukkaiden ja ravitsevien välipalojen tarjonta saavuttaa etenkin niitä nuoria, jotka eivät syö välipalaa tai hakevat epäterveellistä syömistä koulun ulkopuolelta. Tämä selvisi Leipätiedotuksen Haukkaa välillä -hankkeesta, joka toteutettiin maa- jametsätalousministeriön tukemana vuosina 2009-2011.

 

Haukkaa välillä -hanke

Leipätiedotuksen Haukkaa välillä -hanke toteutettiin MMM:n tuella vuosina 2009-2011 yhdeksällätoista suomalaisella paikkakunnalla yli sadassa koulussa. Sen kohteena oli yhteensä n. 54 000 nuorta. Hankkeessa käytettiin hyödyksi Leipätiedotuksen aiemmista nuorisohankkeista saatuja kokemuksia. Hanke lisäsi keskustelua ja lehtikirjoituksia koululaisten välipaloista ja niiden laadusta.

 

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli helpottaa leipätarjonnan lisäämistä kouluvälipalalla, nostaa leivän arvostusta, lisätä nuorten kuidunsaantia leivän avulla ja edistää kouluruokailusuosituksen saavuttamista. Lisäämällä terveellisten välipalojen tarjontaa ja kulutusta koulupäivän aikana muokataan nuorten ruokailutottumukset terveelliseen suuntaan sekä saadaan aikaan välittömiä ja positiivisia vaikutuksia nuorten ravitsemukseen ja terveyteen. Leivän kulutus korjaa nuorten ravitsemusongelmia ja lisää kuidun saantia. Leivän käytön edistäminen tukee osaltaan ruokakulttuuria ja kouluruoan arvostusta.

 

 

Hanke vuonna 2009-2011

Koululeipähankkeessa oli vuonna 2009 mukana neljä eteläsuomalaista pilottikaupunkia - Espoo, Kerava, Tampere ja Turku. Hanketta jatkettiin vuonna 2010 Rovaniemellä, Lappeenrannassa ja Kirkkonummella. Vuonna 2011 hankkeessa mukana oli 12 kuntaa: Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Kouvola, Kuusamo, Oulu, Orimattila, Oulunsalo, Tuusula, Sotkamo, Varkaus ja Ylivieska. Näiden kaupunkien ruokapalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön tarkoituksena oli korostaa leivän roolia koulun välipalatarjoilussa ja lisätä leivän menekkiä välipalana.

Yhdessä koulujen ruokapalvelujen kanssa tuotettiin materiaalia helpottamaan välipalatarjoilun aloittamista ja markkinointia. Materiaalin avulla leipä saatiin paremmin esille. Lisäksi keittiöhenkilökunnalle ja koulun johdolle järjestettiin koulutusta. Välipalavalikoimat tarkistettiin ja muokattiin tarvittaessa paremmin vastaamaan kouluruokailusuosituksia. Etukäteen maksettavan välipalapassin avulla vanhemmat pystyivät ohjaamaan nuoria terveellisiin välipalavaihtoehtoihin.

 

Tavoitteiden toteutuminen 2009-2011

Vuosien 2008–2009 kuntien säästökuurien johdosta Haukkaa välillä –hankkeessa keskityttiin pelkästään maksullisen välipalan tarjontaan. Hankkeen toteutumista mitattiin kyselyiden ja välipalan myynnin seurannan avulla. Ne suoritettiin ennen hankkeen alkamista ja sen päätyttyä.

Nuoret, opettajat ja kouluruokaravintoloiden esimiehet kokivat koulun välipalamyynnin tärkeäksi ja sitä arvostetaan. Sekä opettajien että oppilaiden mielestä runsaskuituinen välipala auttoi jaksamaan iltapäivän oppitunneilla. Välipalamyynnin myötä tehdyt ostokset ohjautuivat kouluravintolaan ja vähensivät kotoa tuotuja ja koulun ulkopuolelta ostettuja välipaloja, jotka usein olivat epäterveellisiä, kuten virvoitusjuomia sekä makeisia.

Osassa hankkeessa mukana olleissa kouluissa oli välipalamyyntiä ennen hankkeen aloittamista ja osassa kouluista myynti aloitettiin hankkeen myötä. Haukkaa välillä –hankkeen aikana välipalamyynti kasvoi keskimäärin kaikissa kouluissa. Leivät ja sämpylät olivat mehun ohella suosituimmat välipalat. Samaan aikaan pullan myynti laski.

Tulosten pohjalta voidaan todeta hankkeen tavoitteiden toteutuneen. Leivän tarjonta ja kulutus lisääntyivät välipalalla kouluravintolassa ja epäterveellisempien sokeristen välipalojen kulutus väheni. Näin koululaisten ruokailutottumukset ohjautuivat hankkeen myötä terveellisemmäksi sokerin saannin laskiessa ja kuidun saannin kasvaessa. Tämä muutos on kouluruokailusuosituksen mukainen.