Valikko

Leipätiedotus

Viljan tie

 

Leipätiedotus ry toteutti vuonna 2013 Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n kanssa Viljan tie -hankkeen. Painopisteinä hankkeessa oli esikoululaisten ja alakoululaisten terveellinen ravitsemus.

Tavoitteena oli lisätä koululaisten ja heidän opettajien tietoisuutta monipuolisesta ja terveellisestä ruokavaliosta. Pienten koululaisten ravitsemuksessa korostettiin hiilihydraattien laatua, kuidun tärkeyttä ja riittävää saantia sekä sokerin kulutuksen vähentämistä. Tavoitteena oli lisätä täysjyväviljatuotteiden, kuten leivän, sekä kasvisten kulutusta hyvinä kuitulähteinä.

Lisäksi tavoitteena oli tuoda esiopetuksen ja alakoulujen opetuksen materiaalia, jossa kerrotaan lapsille mistä ruoka tulee ruokapöytään. Näin halusimme lisätä lasten tietoisuutta ruokaketjusta ja korostaa sen tärkeyttä sekä painottaa lähellä tuotetun ruoan arvoa.

Hankkeen aikana Maa- ja kotitalousnaisten koulutetut neuvojat järjestivät 60 kpl esi- ja alakoululaisille suunnattuja maksuttomia tilaisuuksia mm. koulujen oppitunneilla, vanhempainilloissa, päiväkodeissa ja koululaistapahtumissa. Tilaisuuksissa lapset ja opettajat saivat tietoa kuitujen terveellisyydestä ja merkityksestä, terveellisestä syömisestä ja välipaloista sekä ruoan elinkaaresta ”pellolta pöytään”.

Ajatus hankkeelle syntyi vuonna 2012 aloitetun Viljasta virtaa –hankkeen myötä. Viljasta virtaa -hankkeen Veikeä vilja, kiva kuitu -tapahtumat suunnattiin alle kouluikäisille lapsille. Tapahtumissa päiväkotien, vanhempien ja opettajien taholta esitettiin toiveita vastaavanlaisten toimenpiteiden kohdistamisesta myös esikoulu- ja alakouluikäisille.

Hanke toteutettiin osittain Maaseutuviraston (Mavi) rahoittamana.

 

Tilaa Missä leipä kasvaa -materiaaleja: Klikkaa tästä!