Valikko

Leipä ravitsemuksessa

Kenelle?

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) julkaisi uudet suomalaiset ravitsemussuositukset vuonna 2014. Ravitsemussuosituksilla pyritään ennen kaikkea vaikuttamaan kansanterveyteen ruokapalveluiden, terveydenhuollon ja elintarviketeollisuuden ammattilaisten sekä eri viranomaisten toiminnan kautta.

Ravitsemussuosituksia ei ole tarkoitettu sovellettavaksi suoraan yksilötasolle, sillä ravintoaineiden tarve ja suositeltava ruokavalio vaihtelevat suuresti mm. aktiivisuuden ja terveydentilan mukaan. Terveille, kohtuullisesti liikkuville henkilöille ravitsemussuositukset toimivat kuitenkin hyvänä ohjenuorana ruokavalion koostamisessa. Yksilöiden ravitsemusneuvonnassa käyttökelpoisia ovat ruokakolmio ja lautasmalli (ks. Ruokakolmio ja lautasmalli). Ne havainnollistavat eri ruoka-aineryhmien suhteellisia osuuksia terveyttä edistävässä ruokavaliossa.

 

Kuva: Ravitsemussuosituksilla pyritään vaikuttamaan kansanterveyteen esimerkiksi ruokapalveluiden, kuten kouluruokailun kautta. Peda.net.