Valikko

Leipä ravitsemuksessa

Mikä on terveysväite?

 

Terveysväite on väite, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikkeen tai elintarvikeryhmän tai ainesosan ja terveyden välillä on yhteys. Terveysväitteiden tulee täyttää EU-asetuksen 1924/2006 ehdot. Euroopan elintarvike turvallisuusviranomainen EFSA arvioi tieteellisen näytön perusteella terveysväitteet ja Euroopan komissio tekee päätöksen väitteen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Terveysväitteitä on kahdenlaisia, ns. toiminnalliset väitteet (Artikla 13) ja sairauden riskin pienenemiseen liittyvät väitteet (Artikla 14).

 

Viljakuidun terveysväitteet

Taulukossa 1 on viljan kuituihin liittyvät artikla 13 ja 14 mukaan hyväksytyt terveysväitteet.

 

Taulukko 1. Viljakuituihin liittyvät terveysväitteet.

Vilja Vaikuttava yhdiste Terveysväite Ehdot
Kaura Beetaglukaani Edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina. (Art. 14)

1 g β-glukaania/ annos ja

saanti 3 g/vrk

Kaura

Ohra

Βeetaglukaanit Auttaa vähentämään veren glukoosipitoisuuden kohoamista aterian yhteydessä. (Art. 13) 4 g β-glukaania 30 g:aa imeytyvää hiilihydraattia kohti/ annos ja nautitaan osana ateriaa

Kaura

Ohra

Ohrajyvän kuitu

Kaurajyvän kuitu

Edistää ulostemassan lisääntymistä.

(Art. 13)

Jyvän kuitua elintarvikkeessa

vähintään 6 g/ 100 g

Ruis Ruiskuitu

Edistää suolen normaalia toimintaa.

(Art. 13)

Ruiskuitua elintarvikkeessa

vähintään 6 g/ 100 g

Vehnä Vehnälesekuitu

Auttaa kiihdyttämään suoliston toimintaa.

Edistää ulostemassan lisääntymistä.

(Art. 13)

Lesekuitua elintarvikkeessa

vähintään 6 g/ 100 g. Nautitaan 10 g/ vrk

Vehnä Arabinoksylaani (kuitu) vehnän jauhoytimestä

Nauttiminen osana ateriaa auttaa vähentämään veren glukoosipitoisuuden kohoamista kyseisen aterian jälkeen.

(Art 13)

Vähintään 8 g arabinoksylaanipitoista

(vähintään 60 painoprosenttia arabinoksylaania) kuitua elintarvikkeessa 100:aa g hiilihydraatteja kohti määräannoksessa osana ateriaa.

 

Ajantasainen lista kaikista hyväksytyistä ja hylätyistä terveysväitteistä löytyy Euroopan komission sivuilta. Katso linkki.