Valikko

Tietoa leivästä

Luomumerkit

 

EU:n luomutunnuksen, Eurolehden, käyttö tuli pakolliseksi vuonna 2010 kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa (271/2010). Muissa luomutuotteissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa tunnuksen käyttö on valinnaista.

Aurinkomerkki on viranomaismerkki, omistajana maa- ja metsätalousministeriö. Aurinkomerkkiä käyttävien elintarvikkeiden maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään 95 % on tuotettu luonnonmukaisesti. Sen käyttö on vapaaehtoista. Merkin käyttöä valvoo Evira. 

Muita Suomessa käytössä olevia luomumerkkejä ovat Luomuliiton leppäkerttumerkki ja Biodynaamisen yhdistyksen Demeter-merkki. Kumpaakin voidaan käyttää virallisen eurolehden rinnalla.

Leppäkerttumerkki perustuu yrityksen sertifiointikelpoiseen laatujärjestelmään esim. ISO 9001. Sen saamisen vaatimuksena on mm. Luomuliiton jäsenyys ja tuotteiden kotimaisuus. Demeter-kukkalogoa saa käyttää tuotteissa, joiden ainesosista 90 % on tuotettu Biodynaamisen yhdistyksen tuotantoehtojen mukaisesti.

 

Kuva 13. Luomumerkit

 

Aurinkomerkki
 

Leppäkerttu 
Luomuliitto

Demeter-kukkalogo
Biodynaaminen yhdistys

Eurolehti
EU:n luomutunnus
(pakollinen)