Valikko

Tietoa leivästä

Pakkausmerkinnät

 

Suurin osa leipä- ja leipomotuotteista myydään valmiiksi pakattuina. Asianmukaiset ja yhtenäiset pakkausmerkinnät tekevät nykyaikaisen elintarvikkeiden jakelun ja jälleenmyynnin mahdolliseksi. Ennen kaikkea merkintöjen tulee antaa kuluttajalle riittävästi tietoa tuotteista, jotta hän pystyisi tekemään tietoisia valintoja ostotilanteessa ja valitsemaan itselleen soveltuvia tuotteita. Tämä edellyttää, että merkinnät ovat niin selkeät, että normaalin näkökyvyn omaava henkilö pystyy lukemaan ne vaivatta ja ilman apuvälineitä samalla tavoin kuin lukisi sanomalehteä tai kirjaa. Vastuu pakkausmerkintöjen oikeellisuudesta ja riittävyydestä kuuluu tuotteesta vastuussa olevalle elintarvikealan toimijalle. Koska pakkausmerkintälainsäädäntö ja sen valvonta koskevat kaikkia, on elintarvikealan toi­mijoiden tasapuolinen kohtelu ja yhtäläinen kilpailuasema taattu.

Kaikkia elintarvikkeita koskevat pakkausmerkintävaatimukset on esitetty kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä (1084/2004, muutokset 724/2007 ja 1224/2007).

Tarkempaa tietoa pakkausmerkinnöistä löydät valikosta.

 

Kuva: ETL.