Valikko

Tietoa leivästä

Laktoositon ja gluteeniton

 

Väitteet ”laktoositon”, ”vähälaktoosinen”, ”gluteeniton” ja ”erittäin vähägluteeni­nen” eivät ole ravitsemusväitteitä. Tällä hetkellä kyseisiä väitteitä säädetään erityisruokavaliolainsäädännöllä, mutta lainsäädäntö muuttuu heinäkuussa 2016. Tällöin erityisruokavaliovalmistedirektiivi (2009/39/EY) korvautuu Euroopan neuvoston ja parlamentin asetuksella (EU N:o 609/2013). Lainsäädännön muutoksen myötä osa nykyisin erityisruokavaliovalmisteiksi katsottavista elintarvikkeista siirtyy säädeltäviksi muulla lainsäädännöllä, kuten elintarviketietoasetuksella. Evira katsookin, että on mah­dollista jo ennakoivasti soveltaa elintarviketietoasetuksen ravintosisältösäädöksiä myös laktoosittomien, vähälaktoosisten, gluteenittomien sekä erittäin vähäglutee­nisten elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä.

EU:ssa ei ole tällä hetkellä yhtenäisiä raja-arvoja laktoosittomille tai vähälaktoosisille elintarvikkeille. Eviran ohjeena on, että toistaiseksi sovelletaan yhteispohjoismaisia raja-arvoja:

  • laktoosittomat elintarvikkeet – laktoosia vähemmän kuin 10 mg/100 g tai 100 ml
  • vähälaktoosiset elintarvikkeet – laktoosia vähemmän kuin 1 g/100 g tai 100 ml.

 

Raja-arvot perustuvat pohjoismaiseen raporttiin ”Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:557. Eviran ohjeena on, että em. raja-arvoja noudatetaan kunnes mahdollisista EU-tasoisista raja-arvoista säädetään.

Tuote on gluteeniton, kun se ei sisällä vehnän, ohran tai rukiin prolamiineja joko luonnollisesti tai ne on poistettu. Kuluttajalle myyntivalmiin erityisruokavaliovalmisteen merkitsemisessä, esillepanossa ja mainonnassa voidaan käyttää nimityksiä ”gluteeniton” tai ”erittäin vähägluteeninen” seuraavin ehdoin:

  • Gluteenittomat, gluteenia enintään 20 mg/kg
  • Erittäin vähägluteeniset tuotteet sisältävät gluteenia enintään 100 mg/kg.
  • Gluteeniton kaura* enintään 20 mg gluteenia/kg (Kaura on tällöin erityisesti tuotettu, valmistettu ja/tai käsitelty siten, että vältetään vehnän, rukiin, ohran tai niiden risteytettyjen lajikkeiden kontaminaatio ja että kauran gluteenipitoisuus ei ylitä 20:tä mg/kg.)

 

Raja-arvojen perustana on Codex Alimentariuksen asettama standardi. Codex Alimentarius Commission on FAO:n ja WHO:n alainen, ja asettaa mm. elintarvikestandardeja sekä antaa toimintaohjeita.

Ohjeita laktoosiin ja gluteeniin liittyviin pakkausmerkintöihin löydät täältä: Laktoosi ja gluteeni.