Valikko

Tietoa leivästä

Terveysväitteet

 

Terveysväite on väite, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikkeen tai elintarvikeryhmän tai ainesosan ja terveyden välillä on yhteys. Niiden tulee täyttää EU-asetuksen 1924/2006 ehdot. Tämän lisäksi pakkausmerkintöihin tai niiden puuttuessa esillepanoon tai mainostamiseen sisältyvät omat ehtonsa. Komissio on antanut terveysväitehakemuksista soveltamissäännöt (353/2008).

Väitteet voivat olla muotoa: ”tämän tuotteen sisältämä ainesosa x edistää suolen toimintaa”, ”yhdiste x vahvistaa luustoa”, ”raaka-aine x piristää” tai ”valmisteen raaka-aine x lisää kylläisyyden tunnetta ja auttaa painonhallinnassa”.
 

Seuraavat väitteet ovat myös sallittuja erityisten ehtojen (asetuksen Artikla 14) täyttyessä:

  • riskitekijän (sairauden) vähentämistä koskevat väitteet
  • lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavat väitteet

 

Lääkkeellinen markkinointi on kielletty eli että elintarvike ennaltaehkäisee, hoitaa tai parantaa sairauksia. Terveysväitteitä voidaan siis käyttää, jos ne eivät viittaa sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen tai terveyteen. 

Sallittuja terveysväitteitä ovat seuraavanlaiset elintoimintoväitteet:

  • ravintoaineen tai muun aineen vaikutuksesta kasvuun, kehitykseen ja elimistön toimintaan liittyvät
  • psykologisiin toimintoihin ja käyttäytymiseen liittyvät
  • laihtumista, painon kontrollointia, näläntunteen vähentymistä, kylläisyydentunteen lisääntymistä tai ruokavalion energiasisällön vähentymistä kuvaavat väitteet.

 

Kiellettyjä terveysväitteitä ovat seuraavanlaiset:

  • väitteet, joissa esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia
  • väitteet, joissa mainitaan painonpudotuksen nopeus tai määrä
  • väitteet, joissa viitataan yksittäisten lääkäreiden tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja muiden järjestöjen suosituksiin.

 

Terveysväitteden hyväksymisjärjestelmä

Terveysväitteiden käyttäminen elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä, mainonnassa tai muussa esillepanossa edellyttää, että väitteet ovat hyväksyttyjä ja sisällytettyjä 13 ja 14 artiklassa tarkoitettuihin hyväksyttyjen väitteiden luetteloihin.

Euroopan turvallisuusviranomainen EFSA arvioi väitteiden taustalla olevan tieteellisen näytön ja väite hyväksytään tai hylätään Euroopan komission päätöksellä. EFSA aloitti vuonna 2008 jäsenmaiden kansallisten artiklaan 13(1) kuuluvien terveysväitelistojen arvioinnin. Lopullinen lista kaikista hyväksytyistä väitteistä pitäisi ilmestyä lähiaikoina. Väiteasetuksen artiklan 13(1) mukaisia terveysväitteitä, jotka ovat arvioitavana EFSAssa, voi käyttää toimijan omalla vastuulla siihen asti, että kyseisestä väitteestä on tehty virallinen päätös. Väitteiden tulee kuitenkin olla väiteasetuksen ja niihin sovellettavien kansallisten säädösten mukaisia. Virallisen päätöksen jälkeen hylättyjen väitteiden on poistuttava käytöstä puolen vuoden siirtymäajalla.

Ajantasainen lista kaikista hyväksytyistä ja hylätyistä terveysväitteistä löytyy Euroopan komission sivuilta. Katso linkki.

Uuteen tieteelliseen tietoon perustuvia terveysväitteitä tai tietosuojapyynnön sisältäviä terveysväitteitä voi saattaa luetteloon erillisellä hakemuksella. Lisätietoa hakumenettelystä löytyy Eviran sivuilta, terveysväitehakemukset.