Valikko

Tietoa leivästä

Viljan laatukriteerit

 

Viljatuotteita, kuten muitakin elintarvikkeita valvovat terveys- tai muu lautakunta, eläinlääkäri, terveystarkastaja tai muu kunnallinen elintarvikevalvoja. Valvonta kohdistuu myllyihin, leipomoihin ja niiden tuotteisiin sekä kauppaan. 

Viljan laatuhinnoittelussa suoritetaan aistinvaraisia ja mittauksiin perustuvia arviointeja:
 

Haju

Haju ei saa olla tunkkainen. Tunkkaisuus kertoo homeisuudesta, joka ei useinkaan ole näkyvää. Mikäli kuivaaminen on tapahtunut liian kuumassa, saattaa vilja haista palaneelta.
 

Epäpuhtaudet

Laatua alentaville epäpuhtauksille (rikkoutuneet, itäneet tai surkastuneet jyvät, muiden viljojen jyvät, oljenkorret, hyönteiset jne.) on määritelty enimmäistasot. Epäpuhtauksia erotetaan näytteestä esimerkiksi seulomalla. 
 

Viljan kosteus

Peruskosteus hinnoittelussa on 14,5 %.
 

Hehtolitran paino

Tilavuuspaino ilmoitetaan hehtolitran (hl) painona kiloissa. Hl-paino kuvaa viljasta saatavaa jauhatustulosta eli jauhosaalista.
 

Tähkäidäntä

Tähkäidäntä on näkyvää tai näkymätöntä jyvien itämistä tähkissä ennen korjuuta. Itäneisyys arvioidaan laskemalla itäneiden jyvien suhteellinen määrä. Luotettavampi tulos saadaan sakolukumäärityksellä.
 

Sakoluku

Itämisvaurio (= amylaasientsyymin kohonnut aktiivisuus) ilmoitetaan sakolukuna. Mitä matalampi sakoluku, sitä itäneempää viljaa on. Pienin mahdollinen sakoluku on 60. Vehnäjauhojen sakoluku säädetään myllyissä viljaeriä sekoittamalla tasolle 250. Rukiin sakoluvun tulee olla yli 90 ja näkkileipärukiin vähintään 125. Sakoluvun ollessa liian matala leivän sisus jää raaan ja taikinamaisen oloiseksi. Mämmirukiin sakoluvulla ei ole alarajaa. 
 

Valkuaisaine- eli proteiinipitoisuus

Jauho, jonka proteiinipitoisuus on suuri, sitoo runsaasti vettä ja kestää voimakkaan käsittelyn eli vaivaamisen. Määrän lisäksi myös proteiinin laatu on tärkeää. Vehnän riittävä proteiinipitoisuus on noin 12 %. Suomalaisen vehnän proteiinipitoisuus on 13-14 %.

 

Kuva: Näytteen punnitus, sakoluvun määritys ja seulonta. K-Maatalous,
http://www.k-maatalous.fi/koetila/Sivut/Siementuotanto.aspx