Valikko

Tietoa leivästä

Pakkaamattomat elintarvikkeet

 

Pakkaamattomalla elintarvikkeella tarkoitetaan kuluttajalle sellaisenaan tarkoitettua elintarviketta, joka saa pakkauksen ympärilleen vasta elintarvikkeen luovutuspaikassa eli vähittäismyyntipaikassa tai tarjoilupaikassa (kahvilat, ravintolat). Tähän ryhmään kuuluvat:

  • Kuluttajan itse pakkaamat elintarvikkeet (esim. irtomyyntileivät ja leivokset)
  • Ostohetkellä pakkaukseen suljettavat elintarvikkeet (esim. palvelu- tai tuote-esittelymyynti)
  • Luovutuspaikassa valmiiksi pakatut, välittömään, 24 h sisällä tapahtuvaan myyntiin tarkoitetut elintarvikkeet (esim. kaupan paistamat ja pakkaamat leivät, kahvilalinjaston valmiiksi kääritty sämpylä).

 

Pakolliset pakkausmerkinnät

1.4.2015 alkaen em. ryhmiin kuuluvista pakkaamattomista elintarvikkeista tulee löytyä seuraavat tiedot:

  • elintarvikkeen nimi
  • käytetyt ainesosat
  • allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet (ks. taulukko 1) ja tuotteet tai tieto siitä, mistä kyseisen tiedon saa
  • alkuperämaa tai lähtöpaikka (jos puuttuminen johtaa harhaan)
  • tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet

Tarjoilupaikoissa ainesosaluetteloa tai käyttö- ja säilytysohjeita ei tarvitse merkitä.

 

Miten ja mihin merkinnät tehdään?

Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavat pakolliset tiedot on ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti pakkaamattoman elin­tarvikkeen läheisyydessä. Hyllynreunaetikettien ohella myös helposti havaittavat ja selkeät esitteet tai taulut ovat hyväksyttyjä merkintätapoja. Tiedot voidaan antaa myös suullisesti, mutta täsät mahdollisuudesta pitää löytyä merkintä tuotteiden läheisyydessä. Silloin tiedot tulee olla myös helposti henkilökunnan sekä valvontaviranomaisen saatavilla.

 

Ravintoarvomerkinnät vapaaehtoisia

Ravintoarvomerkintöjen tekeminen pakkaamattomiin elintarvikkeisiin on vapaaehtoista. Mikäli ravintoarvomerkintöjä tehdään, voidaan ne rajata pelkästään energiasisältöön tai energian, rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, sokerien ja suolan määrän ilmoittamiseen. Tiedot voidaan antaa annosta tai kulutusyksikköä kohti, jos  niiden koot on määritetty.

 

Suolan ilmoittaminen pakolliseksi ruokaleivissä 13.12.2016 alkaen

Ruokaleivistä, jotka kuuluvat pakkaamattomien elintarvikkeiden piiriin, tulee 13.12.2016 alkaen ilmoittaa vähittäismyyntipaikoissa suolan määrä. Suolan ohella myös rasvan määrän ilmoittaminen muuttuu pakolliseksi juustojen ja tiettyjen lihavalmisteiden kohdalla. Lisäksi voimakassuolaisuus –merkintä vaaditaan samoin perustein kuin pakatuissa elintarvikkeissa.

Suolan määrä ilmoitetaan painoprosentteina valmistushetkellä ravintoarvomerkinnän läheisyydessä tai suolaekvivalentteina (2,5 x natriumin kokonais­määrä) ravintoarvomerkinnässä. Jos ravintoarvomerkintää ei käytetä, suolapitoisuus on esitettävä muulla helposti havaittavalla ja selkeällä tavalla.

 

Kuva: Kaupan irtoleipätiski. http://www.kauppa.fi.