Valikko

Tietoa leivästä

Ravitsemus- ja terveysväitteet


Viljatuotteiden kohdalla noudatetaan yleistä EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetusta (1924/2006). Se koskee elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa käytettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä, ja se voi olla myös kuva, symboli tai graafinen esitys. Kaikissa EU-maissa noudatetaan samaa asetusta.

Ravitsemus- ja terveysväittämien tulee perustua tutkittuun tieteelliseen näyttöön ja olla Euroopan komission hyväksymiä. Tuotteissa saa käyttää hyväksyttyjä väittämiä, mikäli niiden esittämiseen vaaditut ehdot täyttyvät (kuten esimerkiksi tuotteen koostumus, käyttötiheys jne.). Euroopan komission sivuilta löytyy lista hyväksytyistä ravitsemus- ja terveysväitteistä. Suomenkielinen lista 16.5.2012 mennessä hyväksytyistä terveysväitteistä on Euroopan unionin virallisessa lehdessä, Komission asetus (EU) N:o 432/2012.

Ravitsemus- ja terveysväitteet eivät saa olla totuudenvastaisia, eivätkä saa saattaa epäilynalaiseksi muiden elintarvikkeiden turvallisuutta ja ravitsemuksellista riittävyyttä tai kannustaa elintarvikkeen liialliseen kulutukseen. Ravitsemus- ja terveysväitteiden tulee täyttää niille asetetut ehdot.